عکس های جدید

عکس های خفن,دانلود بازی,دانلود فیلم,دانلود آهنگ,دانلود نرم افزار

کدامیک از راه هاى انتشار سلول هاى سرطانى نمى باشد؟

, سوال قرعه کشی!
جمعه 30 بهمن
موضوع : سرطان سینه


کدامیک از راه هاى انتشار سلول هاى سرطانى نمى باشد؟   راهنمایی
از راه بافت
از راه خون
از راه سیستم لنفاوى
از راه فشار هاى فیزیکى

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

موافقین ۰ مخالفین ۰

قدیمی ترین دارایی موزه متروپولیتن چیست؟ راهنمایی

قدیمی ترین دارایی موزه متروپولیتن چیست؟   راهنمایی
شطرنج
سورنای ایرانی
سنگ آتشزنه
کلاه خود ناپلئون

موافقین ۰ مخالفین ۰

مد امسال چه رنگهایی است؟ رز الماسی-آرامش نارنجی-آبی

مد امسال چه رنگهایی است؟  رز الماسی-آرامش نارنجی-آبی

مد امسال چه رنگهایی است؟ 
رز الماسی-آرامش
نارنجی-آبی
صورتی-دریا
آرامش- یاقوتی
 

موافقین ۰ مخالفین ۰

چغازنبیل میان باستان شناسان به چه نامی معروف است؟

چغازنبیل میان باستان شناسان به چه نامی معروف است؟  
چغا
زنبیل وارونه
اونتاش
دور اونتش
 

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

 جواب درست در این لینک کلیک کنید

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

یک گرم DNA چه مقدار اطلاعات میتواند ذخیره کند؟

سوال قرعه کشی!
یکشنبه 25 بهمن
موضوع : DNA

یک گرم DNA چه مقدار اطلاعات میتواند ذخیره کند؟
۴۵۵ اگزابایت
۵۴۴ اگزابایت
۵۴۵ اگزابایت
۴۵۵ گیگابایت

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

کدام شیوه گیاه خواری نامطلوب ترین شیوه است؟

کدام شیوه گیاه خواری نامطلوب ترین شیوه است؟
خام گیاه خواری
گوجه خواری
بخارپز خواری
اب پز خواری

موافقین ۰ مخالفین ۰

کدام عکس در متن راهنما با موضوع همخوانی ندارد؟

کدام عکس در متن راهنما با موضوع همخوانی ندارد؟
شیر
موز
ذغال
سرکه سیب
 

موافقین ۰ مخالفین ۰

بابک در زبان فارسی عامیانه به چه صورت تلفظ میشد و چه معنایی دارد؟

بابک در زبان فارسی عامیانه به چه صورت تلفظ میشد و چه معنایی دارد؟
پابک_ کوچک
پاپک_ پدر جوان
پاپک_ پای کوچک
پابک_ پدر جوان

موافقین ۰ مخالفین ۰

کاریکلماتور به چه معناست و کتاب «دوکام حرف بی سرو ته »در این مضمون اثر کیست؟

کاریکلماتور به چه معناست و کتاب «دوکام حرف بی سرو ته »در این مضمون اثر کیست؟  
کلمات آماتور- گلکار
کاریکاتور کلمه - شاپور
کاریکاتور کلمه - میرجعفری
کلمات کاری - شاملو

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

کدام اشتباه هنگام استحمام در فصل سرد، چربی پوست را از بین می برد؟

کدام اشتباه هنگام استحمام در فصل سرد، چربی پوست را از بین می برد؟  
سنگ پا زدن
دوش گرفتن با آب داغ
دوش گرفتن با آب سرد
استفاده نکردن از لوسیون
 

موافقین ۰ مخالفین ۰